COVID-19

Zložitá a neprehľadná situácia súvisiaca s šíriacim sa vírusom a ochorením COVID-19 nám všetkým mení životy, naše rituály a zaužívané „vzorce správania“ a preto aj my v Gallé neustále vyhodnocujeme situáciu a v záujme ochrany zdravia našich kuriérov, ale tiež vás zákazníkov pristupujeme k novým opatreniam. Vo všeobecnosti vás chceme vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.
Chceme Vás preto požiadať:
-aby ste za objednaný tovar zaplatili vopred, v prípade dobierky využili platbu kartou. Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov!
-pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra.

Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení.
S prianím pevného zdravia
Vaše Gallé

Milí priatelia,
nikto z nás si ani len nevie predstaviť, čo práve teraz prežívajú naši susedia na Ukrajine. Veľmi dúfame, že sa táto ruská invázia čoskoro skončí. Veľmi nás táto udalosť zasiahla a stále zasahuje a chceme prejaviť a poskytnúť podporu akú budeme vedieť. Preto venujeme 20 % z hodnoty každej internetovej objednávky výzve Kto pomôže Ukrajine. Samozrejme môžete prispieť ľubovoľnou sumou na https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine.

Sláva Ukrajine