COVID-19

Zložitá a neprehľadná situácia súvisiaca s šíriacim sa vírusom a ochorením COVID-19 nám všetkým mení životy, naše rituály a zaužívané „vzorce správania“ a preto aj my v Gallé neustále vyhodnocujeme situáciu a v záujme ochrany zdravia našich kuriérov, ale tiež vás zákazníkov pristupujeme k novým opatreniam. Vo všeobecnosti vás chceme vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.
Chceme Vás preto požiadať:
-aby ste za objednaný tovar zaplatili vopred, v prípade dobierky využili platbu kartou. Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov!
-pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra.

Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení.
S prianím pevného zdravia
Vaše Gallé