Kontakt

Lukas Gal Companies s. r. o., Pri Hrubej lúke15, 841 02  Bratislava

IČO: 50 134 558
DIČ: 2120216021
IČ DPH: SK2120216021

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 65026/L

info@galle.sk

0915 827 810 / 0915 545 656

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Bankové spojenie:

IBAN: SK6683300000002300944344 (FIO)