Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Podnikateľský subjekt Lukas Gal Companies s. r. o. (ďalej len galle.sk) prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade:
1. so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. s GDPR (General Data Protection Regulation) európskym nariadením č. 2016/679
3. v súlade s Obchodnými podmienkami galle.sk

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (dodaciu a prípadne fakturačnú), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na vami určené miesto s vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, resp. na splnenie našej povinnosti vyplývajúcej z obchodnej zmluvy uzatvorenej s vami, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Na účely marketingovej komunikácie a zlepšenia našich služieb používame Vaše údaje iba v prípade, že aktívne súhlasíte s použitím Vašich údajov na tento účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely vyjadríte vyplnením emailu pri prihlásení do Newsletter - odber noviniek na www.galle.sk

Akým tretím stranám Vaše dáta poskytujeme?

Na naplnenie spomínaných účelov poskytujeme Vaše osobné údaje týmto tretím stranám:

SK NIC.sk
Slovenská pošta, a.s. (IČO: 36631124)
DHL Parcel Slovensko, s r.o. (IČO: 47927682)
Shopify
Google Analytics – analýza webových stránok
Facebook
Mailchimp – zasielanie newslettrov resp. distribúcia mailov

Ako môžete uchovávanie Vašich údajov ovplyvniť?

Z odoberania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť jednoducho priamo v newslettri alebo stačí poslať e-mail na info@galle.sk. V prípade bezpečnostného incidentu (strata či krádež údajov) budete o ňom informovaný v rozsahu zoznamu údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a bude nahlásený Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od zistenia incidentu.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť.