Reklamácie

Reklamácie sú vybavované e-mailom na info@galle.skPredávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 24 hodín od jeho dodania. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastností tovaru, ktorá vznikla
v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny (0 až 6°C),
v dôsledku prirodzených zmien surovín, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť a nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené  distribúciou a prepravou tovaru
z dôvodu jeho krehkosti.

Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.

Milí priatelia,
nikto z nás si ani len nevie predstaviť, čo práve teraz prežívajú naši susedia na Ukrajine. Veľmi dúfame, že sa táto ruská invázia čoskoro skončí. Veľmi nás táto udalosť zasiahla a stále zasahuje a chceme prejaviť a poskytnúť podporu akú budeme vedieť. Preto venujeme 20 % z hodnoty každej internetovej objednávky výzve Kto pomôže Ukrajine. Samozrejme môžete prispieť ľubovoľnou sumou na https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine.

Sláva Ukrajine