18., 19. a 20. marca oslavujeme v Gallé Macaron Day.

Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálnu edíciu krabičky 8 makaróniek, celá suma z ich predaja bude venovaná charitatívnej organizácii ČERVENÝ NOS Clowndoctors.